Indiċi 
Minuti
PDF 472kWORD 29k
It-Tlieta, 29 ta' Mejju 2018 - Strasburgu
Riżultati tal-votazzjonijiet

 Abbrevjazzjonijiet u simboli

 1. Estensjoni tal-mandat tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu 

Proposta tal-Konferenza tal-Presidenti

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Approvazzjoni mingħajr votazzjoni

 2. Il-meded tal-mortalità mis-sajd u l-livelli ta' salvagwardja għal ċerti stokkijiet ta' aringi fil-Baħar Baltiku ***I 

Rapport: Alain Cadec (A8-0149/2018)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni unikaVSI+534, 41, 28

 3. Statistika ta' trasport ta' merkanzija minn passaġġi fuq l-ilma interni (kodifikazzjoni) ***I 

Rapport: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni unikaVSI+602, 22, 7

 4. Ftehim UE-Żvizzera dwar l-akkumulazzjoni ta' oriġini bejn l-UE, l-Iżvizzera, in-Norveġja u t-Turkija fil-qafas tas-Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi *** 

Rakkomandazzjoni: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni: approvazzjoniVSI+582, 28, 18

 5. Ftehim UE-Norveġja dwar l-akkumulazzjoni ta' oriġini bejn l-UE, l-Iżvizzera, in-Norveġja u t-Turkija fil-qafas tas-Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi *** 

Rakkomandazzjoni: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni: approvazzjoniVSI+590, 32, 17

 6. Ftehim UE-Norveġja dwar il-kooperazzjoni amministrattiva, il-ġlieda kontra l-frodi u l-irkupru tat-talbiet fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud * 

Rapport: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni unikaVSI+585, 12, 41

 7. Ottimizzazzjoni tal-katina tal-valur fis-settur tas-sajd tal-UE 

Rapport: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni unikaVSI+604, 39, 6

 8. L-implimentazzjoni tal-għodod għall-bdiewa żgħażagħ tal-PAK fl-UE wara r-riforma tal-2013 

Rapport: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni unikaVSI+472, 34, 136

 9. Pjan pluriennali għall-istokkijiet demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet ***I 

Rapport: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Proposta għal rifjut tal-proposta tal-Kummissjoni
Proposta għal rifjut tal-proposta tal-Kummissjoni105GUE/NGL-
Ftehim provviżorju
Ftehim provviżorju103kumitatVSI+520, 131, 9
Dikjarazzjonijiet konġunti104kumitat+
Abbozz ta' att leġiżlattiv
It-test kollu103PKkumitat
Artikolu 4, § 4102EmT= 107EmT=Verts/ALE, GUE/NGL
103PKkumitat
Premessa 12106GUE/NGL
103PKkumitat
votazzjoni: proposta tal-KummissjoniVSI

 10. L-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi ***I 

Rapport: Elisabeth Morin-Chartier u Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Ftehim provviżorju
Ftehim provviżorju39kumitatVSI+456, 147, 49
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni55kumitat+
Abbozz ta' att leġiżlattiv
It-test kollu39PKkumitat
Emendi mill-kumitat responsabbli - votazzjoni kollettiva1-4
6-10
12
14-26
30-38
kumitat
Artikolu 1, qabel il-punt 150revECR
Artikolu 1, §1, punt 1
Direttiva 96/71/KE
Wara l-Artikolu 2
27kumitat
Artikolu 1, § 1, punt 2, sottopunt a
Direttiva 96/71/KE
Artikolu 3, § 1, subparagrafu 1, punt c
46ENF
Artikolu 1, § 1, punt 2, sottopunt a
Direttiva 96/71/KE
Artikolu 3, § 1, sottopunt 2 (nozzjoni ta' remunerazzjoni)
47ENF
39 PKkumitat
28 PKkumitat
Artikolu 1, § 1, punt 2, sottopunt a
Direttiva 96/71/KE
Artikolu 3, § 1, wara s-subparagrafu 3a
48ENF
Artikolu 1, § 1, punt 2, sottopunt b
Direttiva 96/71/KE
Artikolu 3, wara l-§ 1
49ENF
39 PKkumitat
29kumitat
Artikolu 1, § 1, punt 2, punt b
Direttiva 96/71/KE
Artikolu 3, wara l-§ 1, subparagrafu 4
39 PKkumitatVSI
Artikolu 1, § 1, punt 2, punt e
Direttiva 96/71/KE
Artikolu 3, § 8
39 PKkumitat
Wara l-premessa 3 (proposta tal-Kummissjoni)5kumitat
39 PKkumitat
40ENF
Wara l-premessa 5 (proposta tal-Kummissjoni)41ENF
42ENF
Premessa 8 (proposta tal-Kummissjoni)43ENF
39 PKkumitat
11kumitat
Premessa 10 (proposta tal-Kummissjoni)44ENF
13kumitat
39 PKkumitat
Wara l-premessa 14 (proposta tal-Kummissjoni)45ENF
Premessa 7 (emenda 39)39 PKkumitatVmaq
1
2/VSI
Premessa 10 (emenda 39)39 PKkumitatVmaq
1/VSI
2
Premessa 11 (emenda 39)39 PKkumitatVmaq
1
2
Premessa 16 (emenda 39)39 PKkumitatVSI
Premessa 17 (emenda 39)39 PKkumitatVmaq
1/VSI
2
Premessa 19 (emenda 39)39 PKkumitatVmaq
1/VSI
2
Premessa 23 (emenda 39)39 PKkumitatVSI
Premessa 26 (emenda 39)39 PKkumitatVmaq
1
2/VSI
votazzjoni: proposta tal-KummissjoniVSI
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
ENF:emenda 39 PK (premessi 7 (it-tieni parti), 10 (l-ewwel parti), 16, 17 (l-ewwel parti), 19 (l-ewwel parti), 23, 26 (it-tieni parti))
Emenda 39 PK (Artikolu 1, § 1, punt 2, sottopunt b, Artikolu 3, wara l-§ 1, sottoparagrafu 4 ("Fejn l-impriża msemmija fl-Artikolu 1(1) ... stazzjonament tal-ħaddiema individwali kkonċernati."))
Talbiet għal votazzjoni separata
+ minn 38 Membru:emendi 11, 27
emenda 39 PK (premessa 10)
emenda 39 PK (Artikolu 1, § 1, punt 2, sottopunt b, Artikolu 3, wara l-§ 1 ("1a. Meta d-durata effettiva ta' stazzjonar ... jitwettaq u l-indirizz(i) tal-post tax-xogħol.";"))
emenda 39 PK (Artikolu 1, § 1, punt 2, sottopunt e, Artikolu 3, § 8 ("Fil-Paragrafu 8, it-termini ... li huma f'pożizzjoni simili.";"))
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
ENF:
emenda 39 PK (premessa 7)
l-ewwel parti"Il-prinċipju tat-trattament ugwali u l-projbizzjoni ta' kwalunkwe diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità ġew mnaqqxa fil-liġi tal-Unjoni sa mit-Trattati fundaturi. Il-prinċipju ta' paga ugwali ġie implimentat permezz ta' leġislazzjoni sekondarja mhux biss bejn in-nisa u l-irġiel, iżda wkoll bejn impjegati b'kuntratti b'terminu fiss u ħaddiema permanenti komparabbli, bejn ħaddiema part-time u dawk full-time u bejn ħaddiema temporanji permezz ta' aġenzija u ħaddiema simili tal-impriża utenti."
it-tieni parti"Dawn il-prinċipji jinkludu l-projbizzjoni ta' kwalunkwe miżura li tiddiskrimina direttament jew indirettament għal raġunijiet ta' nazzjonalità. Fl-applikazzjoni ta' dawk il-prinċipji, jenħtieġ li tittieħed inkonsiderazzjoni l-ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea."
emenda 39 PK (premessa 10)
l-ewwel parti"L-istazzjonar huwa ta' natura temporanja u l-ħaddiem stazzjonat normalment jirritorna lejn il-pajjiż ta' oriġini wara t-tlestija tax-xogħol li għalih ikun ġie stazzjonat."
it-tieni parti"Madankollu, minħabba d-durata twila ta' ċerti stazzjonamenti, u b'rikonoxximent tar-rabta bejn is-suq tax-xogħol tal-pajjiż ospitanti u l-ħaddiema stazzjonati għal tali perijodi twal, huwa meħtieġ li jiġi previst li, f'każ li stazzjonament idum għal perijodi itwal minn 12-il xahar, il-pajjiżi ospitanti jenħtieġ li jiżguraw li impriżi li jistazzjonaw ħaddiema fit-territorju tagħhom jiggarantixxu sett addizzjonali ta' termini u kondizzjonijiet li jkunu applikabbli b'mod obbligatorju għall-ħaddiema fl-Istat Membru fejn jitwettaq ix-xogħol. Dak il-perijodu għandu jiġi estiż wara notifika motivata mill-fornitur tas-servizz."
emenda 39 PK (premessa 17)
l-ewwel parti"Meta jitqabblu r-remunerazzjoni mħallsa lill-ħaddiema stazzjonati u r-remunerazzjoni dovuta f'konformità mal-liġijiet u/jew il-prattiki tal-Istat Membru li l-ħaddiem ikun stazzjonat fit-territorju tiegħu, jenħtieġ li jittieħed kont tal-ammont gross tar-remunerazzjoni. Jenħtieġ li jiġu mqabbla l-ammonti grossi totali tar-remunerazzjoni, minflok elementi individwali ta' remunerazzjoni magħmula obbligatorji kif previst fl-Artikolu 3 (1)."
it-tieni parti"Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza u l-awtoritajiet kompetenti jiġu assistiti fit-twettiq ta' verifiki u kontrolli, huwa madankollu neċessarju li l-elementi, li huma parti mir-remunerazzjoni, ikunu jistgħu jiġu identifikati f'dettall suffiċjenti skont il-liġi u l-prattika nazzjonali tal-Istat Membru emittenti. Kif previst fl-Artikolu 3(7) tad-Direttiva 96/71/KE, jenħtieġ li l-allowances speċifiċi għall-istazzjonament jitqiesu parti mir-remunerazzjoni. Għaldaqstant jenħtieġ li tali allowances jittieħed kont tagħhom għat-tqabbil, sakemm ma jikkonċernawx spejjeż effettivament imġarrba minħabba l-istazzjonament, bħall-ispejjeż tal-ivjaġġar, tal-ikel u tal-alloġġ."
emenda 39 PK (premessa 19)
l-ewwel parti"L-elementi tar-remunerazzjoni u ta' termini u kondizzjonijiet oħra tal-impjieg skont il-liġi nazzjonali jew ftehimiet kollettivi kif imsemmi fl-Artikolu 3 (8) jenħtieġ li jkunu ċari u trasparenti għall-fornituri tas-servizzi u l-ħaddiema stazzjonati kollha. Flimkien mar-rekwiżiti skont l-Artikolu 5 tad-Direttiva 2014/67/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, huwa għalhekk iġġustifikat li jiġi impost fuq l-Istati Membri l-obbligu li jippubblikaw l-elementi kostitwenti tar-remunerazzjoni, u s-sett addizzjonali ta' termini u kondizzjonijiet f'konformità mal-Artikolu 3 (1a), fis-sit web uniku previst mill-Artikolu 5 tad-Direttiva 2014/67/UE għaliex it-trasparenza u l-aċċess għall-informazzjoni huma essenzjali għal ċertezza legali u għall-infurzar tal-liġi. Jenħtieġ li kull Stat Membru jiżgura li s-sit web tiegħu fih informazzjoni preċiża u li jiġi aġġornat fuq bażi regolari."
it-tieni parti"Kwalunkwe sanzjoni fuq fornitur ta' servizz għal nuqqas ta' konformità mat-termini u l-kondizzjonijiet ta' impjieg li għandhom jiġu żgurati għal ħaddiema stazzjonati jenħtieġ li tkun iddeterminata b'mod proporzjonat, waqt li jittieħed kont, b'mod partikolari, ta' jekk l-informazzjoni fis-sit web nazzjonali uniku dwar it-termini u l-kondizzjonijiet tal-impjieg tkunx ipprovduta f'konformità mal-Artikolu 5 tad-Direttiva 2014/67/UE, bir-rispett għall-awtonomija tas-sħab soċjali."
emenda 39 PK (premessa 26)
l-ewwel parti"Id-Direttiva 2008/104/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill8 dwar xogħol temporanju permezz ta' aġenzija tesprimi l-prinċipju li l-kondizzjonijiet bażiċi tax-xogħol u tal-impjieg applikabbli għall-ħaddiema temporanji permezz ta' aġenzija jenħtieġ li jkunu tal-inqas dawk li kieku japplikaw għal dawn il-ħaddiema kieku kellhom ikunu reklutati mill-impriża utenti biex jokkupaw l-istess impjieg. Dak il-prinċipju jenħtieġ li japplika wkoll għal ħaddiema temporanji permezz ta' aġenzija stazzjonati fi Stat Membru ieħor. Fejn japplika dak il-prinċipju, jenħtieġ li l-impriża utenti tinforma lill-aġenzija tax-xogħol temporanju dwar il-kondizzjonijiet tax-xogħol u r-remunerazzjoni li tapplika għall-ħaddiema tagħha. Taħt ċerti kondizzjonijiet, l-Istati Membri jistgħu jipprevedu eċċezzjonijiet għall-prinċipju ta' trattament ugwali/paga ugwali skont l-Artikolu 5(2) u l-Artikolu 5(3) tad-Direttiva dwar xogħol temporanju permezz ta' aġenzija. Meta tapplika tali eċċezzjoni, l-aġenzija tax-xogħol temporanju ma għandhiex bżonn l-informazzjoni dwar il-kondizzjonijiet tax-xogħol tal-impriża utenti u għalhekk jenħtieġ li ma jiġix applikat ir-rekwiżit ta' informazzjoni. L-esperjenza turi li ħaddiema li jkunu ġew reklutati minn aġenzija għal impriżi utenti xi drabi jiġu mibgħuta fi Stat Membru ieħor fil-kuntest tal-provvista ta' servizzi. Jenħtieġ li jiġi żgurat il-ħarsien ta' dawk il-ħaddiema."
it-tieni parti"L-Istati Membri jenħtieġ li jiżguraw li l-impriża utenti tinforma lill-aġenzija tax-xogħol temporanju dwar il-ħaddiema stazzjonati li jkunu qegħdin jaħdmu b'mod temporanju fi Stat Membru ieħor li ma jkunx l-Istat Membru li huma ġew stazzjonati fih, sabiex min iħaddem ikun jista' japplika, kif xieraq, it-termini u l-kondizzjonijiet tal-impjieg li jkunu aktar favorevoli għall-ħaddiem stazzjonat."
+ minn 38 Membru:
emenda 39 PK (premessa 11)
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "anki f'każijiet fejn l-istazzjonament jaqbeż it-12-il xahar. Kwalunkwe dispożizzjoni applikabbli għal ħaddiema stazzjonati fil-kuntest ta' stazzjonament li jaqbeż it-12-il xahar għandha b'hekk tkun kompatibbli ma' dik il-libertà."
it-tieni partidan il-kliem
Varji:
L-emendi 51, 52, 53, 54 ġew irtirati.

 11. Miżuri ta' ġestjoni, ta' konservazzjoni u ta' kontroll li japplikaw fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-Organizzazzjoni Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fin-Nofsinhar tal-Paċifiku (SPRFMO) ***I 

Rapport: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Ftehim provviżorju
Ftehim provviżorju27kumitatVSI+509, 59, 13

 12. Finanzi sostenibbli 

Rapport: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+455, 87, 92

 13. It-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE 2017 

Rapport: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+501, 93, 42
Aġġornata l-aħħar: 23 ta' Lulju 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza