Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 30 май 2018 г. - Страсбург

3. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Беше внесен следният въпрос с искане за устен отговор от членове на ЕП (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000027/2018) зададен от Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на комисията JURI, към Комисията: Разширяване на приложното поле на глава I от Регламент "Брюксел IIa" с цел включване на регистрираните партньорства (преработен текст) (B8-0023/2018).

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност