Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 30. maj 2018 - Strasbourg

3. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Følgende forespørgsel til mundtlig besvarelse var blevet indgivet af et medlem (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000027/2018) af Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for JURI til Kommissionen: Udvidelse af anvendelsesområdet for kapitel I i Bruxelles IIa-forordningen til at inkludere registrerede partnerskaber (omarbejdning) (B8-0023/2018).

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik