Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 30 maj 2018 - Strasbourg

3. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande fråga för muntligt besvarande hade lämnats in av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000027/2018) från Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, för utskottet JURI, till kommissionen: Utvidgning av tillämpningsområdet för kapitel I i Bryssel IIa-förordningen till registrerade partnerskap (omarbetning) (B8-0023/2018).

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy