Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 30. května 2018 - Štrasburk

4. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o určité látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 1A nebo 1B (D055248/04 - 2018/2702(RPS) - lhůta: 8. srpna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (D055982/01 - 2018/2694(RPS) - lhůta: 1. srpna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění (D055983/01 - 2018/2693(RPS) - lhůta: 1. srpna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise (EU), kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohy I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI a XII, za účelem zohlednění nanoforem látek (D056122/02 - 2018/2703(RPS) - lhůta: 9. srpna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článek 54 jednacího řádu), IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 873/2012 o přechodných opatřeních týkajících se seznamu aromat a výchozích materiálů Unie uvedeného v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o prodloužení přechodného období podle článku 4 u aromatu „koncentrát grilovací příchutě (rostlinný)“ číslo FL 21.002 (D056134/03 - 2018/2700(RPS) - lhůta: 8. srpna 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se opravuje nizozemské znění nařízení (EU) č. 68/2013 o katalogu pro krmné suroviny (D056478/01 - 2018/2691(RPS) - lhůta: 28. července 2018)
předáno příslušnému výboru: AGRI

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí