Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 30. maj 2018 - Strasbourg

4. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår visse stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR) i kategori 1A eller 1B (D055248/04 - 2018/2702(RPS) - frist: 8. august 2018)
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54) IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (D055982/01 - 2018/2694(RPS) - frist: 1. august 2018)
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser til en reduceret risiko for sygdom (D055983/01 - 2018/2693(RPS) - frist: 1. august 2018)
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning (EU) om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI og XII med henblik på håndtering af stoffers nanoformer (D056122/02 - 2018/2703(RPS) - frist: 9. august 2018)
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE (forretningsordenens artikel 54) IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 873/2012 om overgangsforanstaltninger vedrørende EU-listen over aromaer og udgangsmaterialer i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår forlængelse af overgangsperioden, jf. artikel 4 i førstnævnte forordning, for aromaen "grillaromakoncentrat (vegetabilsk)" (FL-nr. 21.002) (D056134/03 - 2018/2700(RPS) - frist: 8. august 2018)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om berigtigelse af den nederlandske udgave af forordning (EU) nr. 68/2013 om fortegnelsen over fodermidler (D056478/01 - 2018/2691(RPS) - frist: 28. juli 2018)
henvist til kor. udv.: AGRI

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik