Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 30. mai 2018 - Strasbourg

4. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses teatavate 1A või 1B kategooria kantserogeenseks, mutageenseks ja/või reproduktiivtoksiliseks aineks klassifitseeritud ainetega (KMR) (D055248/04 - 2018/2702(RPS) - tähtaeg: 8. august 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta teatavaid tervisealaseid väiteid, milles ei osutata haigestumise riski vähendamisele ega laste arengule ja tervisele (D055982/01 - 2018/2694(RPS) - tähtaeg: 1. august 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta teatavaid haigestumise riski vähendamisele viitavaid tervisealaseid väiteid (D055983/01 - 2018/2693(RPS) - tähtaeg: 1. august 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus (EL), millega muudetakse kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI ja XII lisa seoses ainete nanovormidega (D056122/02 - 2018/2703(RPS) - tähtaeg: 9. august 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega seoses lõhna- ja maitseainet „grillimaitseline kontsentraat (taimne)“ (FLi nr 21.002) puudutava artikli 4 üleminekuperioodi pikendamisega muudetakse määrust (EL) nr 873/2012 üleminekumeetmete kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisas sätestatud lõhna- ja maitseaineid ning lähtematerjale käsitleva liidu loetelu suhtes (D056134/03 - 2018/2700(RPS) - tähtaeg: 8. august 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega parandatakse määruse (EL) nr 68/2013 (söödamaterjalide kataloogi kohta) hollandikeelset versiooni (D056478/01 - 2018/2691(RPS) - tähtaeg: 28. juuli 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile AGRI

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika