Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 30. toukokuuta 2018 - Strasbourg

4. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietyistä syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden (CMR-aineet) kategoriaan 1A tai 1B luokitelluista aineista (D055248/04 - 2018/2702(RPS) - määräaika: 8. elokuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: (työjärjestyksen 54 artikla) IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien tiettyjen terveysväitteiden hyväksynnän epäämisestä (D055982/01 - 2018/2694(RPS) - määräaika: 1. elokuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus tiettyjen sairauden riskin vähentämiseen viittaavien elintarvikkeita koskevien terveysväitteiden hyväksymisen epäämisestä (D055983/01 - 2018/2693(RPS) - määräaika: 1. elokuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus (EU) kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta liitteiden I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI ja XII osalta aineiden nanomuotojen huomioon ottamiseksi (D056122/02 - 2018/2703(RPS) - määräaika: 9. elokuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE (työjärjestyksen 54 artikla) IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteessä I mainittua unionin luetteloa aromeista ja raaka-aineista koskevista siirtymätoimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 873/2012 muuttamisesta 4 artiklan mukaisen siirtymäajan pidentämiseksi aromin ”grilliaromitiiviste (kasviperäinen)” FL-nro 21.002 osalta (D056134/03 - 2018/2700(RPS) - määräaika: 8. elokuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus rehuaineluettelosta annetun asetuksen (EU) N:o 68/2013 hollanninkielisen toisinnon oikaisemisesta (D056478/01 - 2018/2691(RPS) - määräaika: 28. heinäkuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö