Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 30. svibnja 2018. - Strasbourg

4. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu određenih tvari razvrstanih kao karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari 1.A ili 1.B kategorije (D055248/04 - 2018/2702(RPS) – Rok: 8. kolovoza 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE (članak 54. Poslovnika) IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o uskraćivanju odobrenja za određene zdravstvene tvrdnje koje se navode na hrani, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (D055982/01 - 2018/2694(RPS) - : 1. kolovoza 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o uskraćivanju odobrenja za određene zdravstvene tvrdnje koje se navode na hrani, a odnose se na smanjenje rizika od bolesti (D055983/01 - 2018/2693(RPS) - rok: 1. kolovoza 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije (EU) o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu priloga I., III., VI., VII., VIII., IX., X., XI. i XII. radi uključivanja nanooblika tvari (D056122/02 - 2018/2703(RPS) - Rok: 9. kolovoza 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI
mišljenje: ITRE (članak 54. Poslovnika) IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 873/2012 o prijelaznim mjerama koje se odnose na Unijin popis aroma i sirovina utvrđen u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, a u pogledu produženja prijelaznog razdoblja iz članka 4. u pogledu arome „koncentrat arome roštilja (biljni)” (FL br. 21.002) (D056134/03 - 2018/2700(RPS) - Rok: 8. kolovoza 2018.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o ispravku nizozemske jezične verzije Uredbe (EU) br. 68/2013 o Katalogu krmiva (D056478/01 - 2018/2691(RPS) - Rok: 28. srpnja 2018.)
upućeno nadležnom odboru: AGRI

Posljednje ažuriranje: 24. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti