Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. gegužės 30 d. - Strasbūras

4. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 1A ar 1B kategorijos kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų (CMR medžiagų) iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (D055248/04 - 2018/2702(RPS) - Terminas: 2018 m. rugpjūčio 8 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis) IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo atsisakoma leisti vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, nesusijusius su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata (D055982/01 - 2018/2694(RPS) - Terminas: 2018 m. rugpjūčio 1 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo neleidžiama vartoti tam tikrų maisto produktų sveikumo teiginių, susijusių su susirgimo rizikos mažinimu (D055983/01 - 2018/2693(RPS) - Terminas: 2018 m. rugpjūčio 1 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas (ES), kuriuo dėl cheminių medžiagų nanoformų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) I, III,VI, VII, VIII, IX, X, XI ir XII priedai (D056122/02 - 2018/2703(RPS) - Terminas: 2018 m. rugpjūčio 9 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis) IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 4 straipsnyje nustatyto pereinamojo laikotarpio pratęsimo, susijusio su kvapiąja medžiaga „lauko kepsnių skonio koncentratu (iš daržovių)“ FL Nr. 21.002, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 873/2012 dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priede pateiktu Sąjungos kvapiųjų medžiagų ir žaliavų sąrašu (D056134/03 - 2018/2700(RPS) - Terminas: 2018 m. rugpjūčio 8 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo ištaisoma Reglamento (ES) Nr. 68/2013 dėl pašarinių žaliavų katalogo teksto redakcija olandų kalba (D056478/01 - 2018/2691(RPS) - Terminas: 2018 m. Liepos 28 d.)
Perduota atsakingam komitetui: AGRI

Atnaujinta: 2018 m. spalio 24 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika