Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 30. maijs - Strasbūra

4. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz dažām 1.A vai 1.B kategorijas vielām, kuras klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai sistēmai toksiskas (CMR), groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D055248/04 - 2018/2702(RPS) - termiņš: 2018. gada 8. augusts).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula par atteikumu atļaut konkrētas veselīguma norādes uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību (D055982/01 - 2018/2694(RPS) - termiņš: 2018. gada 1. augusts).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula par atteikumu piešķirt atļauju konkrētām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras attiecas uz slimības riska samazināšanu (D055983/01 - 2018/2693(RPS) - termiņš: 2018. gada 1. augusts).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula (ES) ar ko, lai būtu ņemtas vērā vielu nanoformas, attiecībā uz I, III,VI, VII, VIII, IX, X, XI un XII pielikumu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (D056122/02 - 2018/2703(RPS) - termiņš: 2018. gada 9. augusts).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE (Reglamenta 54. pants), IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko Regulu (ES) Nr. 873/2012 par pārejas pasākumiem attiecībā uz Savienības sarakstu ar aromatizētājiem un izejmateriāliem, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumā, groza saistībā ar 4. pantā paredzētā pārejas laika pagarināšanu attiecībā uz aromatizētāju “grila aromāta koncentrāts (augu)” FL nr. 21.002 (D056134/03 - 2018/2700(RPS) - termiņš: 2018. gada 8. augusts).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko labo Regulas (ES) Nr. 68/2013, ar ko izveido barības sastāvdaļu reģistru, nīderlandiešu valodas versiju (D056478/01 - 2018/2691(RPS) - termiņš: 2018. gada 28. jūlijs).
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika