Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 30 mei 2018 - Straatsburg

4. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft bepaalde als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting (CMR), categorie 1A of 1B ingedeelde stoffen (D055248/04 - 2018/2702(RPS) - termijn : 8 augustus 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement) IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan (D055982/01 - 2018/2694(RPS) - termijn : 1 augustus 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die over ziekterisicobeperking gaan (D055983/01 - 2018/2693(RPS) - termijn : 1 augustus 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) met betrekking tot de bijlagen I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI en XII teneinde rekening te houden met nanovormen van stoffen (D056122/02 - 2018/2703(RPS) - termijn : 9 augustus 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: ITRE (artikel 54 van het Reglement) IMCO (artikel 54 van het Reglemen)

- Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 873/2012 betreffende overgangsmaatregelen inzake de EU-lijst van aroma's en uitgangsmaterialen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de verlenging van de overgangsperiode van artikel 4 met betrekking tot het aroma "grillaromaconcentraat (plantaardig)" FL-nr. 21.002 (D056134/03 - 2018/2700(RPS) - termijn : 8 augustus 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie tot rectificatie van de Nederlandse taalversie van Verordening (EU) nr. 68/2013 betreffende de catalogus van voedermiddelen (D056478/01 - 2018/2691(RPS) - termijn : 28 juli 2018)
verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid