Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 30 maja 2018 r. - Strasburg

4. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do niektórych substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, kategorii 1A lub 1B (D055248/04 - 2018/2702(RPS) - termin: 8 sierpnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI
opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D055982/01 - 2018/2694(RPS) - termin: 1 sierpnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI
opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby (D055983/01 - 2018/2693(RPS) - termin: 1 sierpnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI
opinia: IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załączników I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI i XII w celu uwzględnienia nanopostaci substancji (D056122/02 - 2018/2703(RPS) - termin: 9 sierpnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI
opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu), IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 873/2012 w sprawie środków przejściowych dotyczących unijnego wykazu środków aromatyzujących i materiałów źródłowych wskazanego w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do przedłużenia ustanowionego w art. 4 okresu przejściowego dotyczącego środka aromatyzującego „koncentrat aromatu grilla (warzywny)” FL nr 21.002 (D056134/03 - 2018/2700(RPS) - termin: 8 sierpnia 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie sprostowania niderlandzkiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 68/2013 w sprawie katalogu materiałów paszowych (D056478/01 - 2018/2691(RPS) - termin: 28 lipca 2018 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. AGRI

Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności