Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 30 mai 2018 - Strasbourg

4. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) cu privire la anumite substanțe clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR) din categoriile 1A sau 1B (D055248/04 - 2018/2702(RPS) - termen: 8 august 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (D055982/01 - 2018/2694(RPS) - termen: 1 august 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare și care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire (D055983/01 - 2018/2693(RPS) - termen: 1 august 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexele I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI și XII, pentru a aborda nanoformele substanțelor (D056122/02 - 2018/2703(RPS) - termen: 9 august 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură), IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 873/2012 de stabilire a măsurilor tranzitorii privind lista Uniunii de arome și materii prime, prevăzută în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește prelungirea perioadei de tranziție prevăzute la articolul 4 în cazul aromei „concentrat de aromă pentru grătar (vegetal)” nr. FL 21.002 (D056134/03 - 2018/2700(RPS) - termen: 8 august 2018)
retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulament al Comisiei de rectificare a versiunii în limba neerlandeză a Regulamentului (UE) nr. 68/2013 privind Catalogul cu materii prime pentru furaje (D056478/01 - 2018/2691(RPS) - termen: 28 iulie 2018)
retrimis comisiei competente: AGRI

Ultima actualizare: 11 martie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate