Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 30. mája 2018 - Štrasburg

4. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o určité látky, ktoré sú klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu (CMR) a patria do kategórie 1A alebo 1B (D055248/04 - 2018/2702(RPS) - lehota: 8. august 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku) IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, iných ako tvrdení, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (D055982/01 - 2018/2694(RPS) - lehota: 1. august 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa zamieta povolenie určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia (D055983/01 - 2018/2693(RPS) - lehota: 1. august 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článok 54 rokovacieho priadku)

- Nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohy I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI a XII, s cieľom zohľadniť nanoštruktúry látok (D056122/02 - 2018/2703(RPS) - lehota: 9. august 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku) IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 873/2012 o prechodných opatreniach týkajúcich sa zoznamu Únie obsahujúceho arómy a východiskové materiály stanoveného v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o predĺženie prechodného obdobia podľa článku 4 v prípade arómy „koncentrát grilovacej arómy (rastlinný)“ FL č. 21.002 (D056134/03 - 2018/2700(RPS) - lehota: 8. august 2018)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje holandské znenie nariadenia (EÚ) č. 68/2013 o Katalógu kŕmnych surovín (D056478/01 - 2018/2691(RPS) - lehota: 28. júl 2018)
predložené gestorskému výboru: AGRI

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia