Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 30. května 2018 - Štrasburk

5. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o změně a opravě nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích (C(2018)02473 - 2018/2708(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 18. května 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, pokud jde o posuzování rizik souvisejících s invazními nepůvodními druhy (C(2018)02526 - 2018/2692(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 30. dubna 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 o regulační technické normy týkající se kritérií pro určení ústředních kontaktních míst vydavatelů elektronických peněz a poskytovatelů platebních služeb a pravidel pro činnost těchto ústředních kontaktních míst (C(2018)02716 - 2018/2701(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 7. května 2018

předáno příslušnému výboru: ECON, LIBE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (C(2018)02794 - 2018/2704(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 16. května 2018

předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1042/2014 ze dne 25. července 2014, kterým se doplňuje nařízení (EU) č. 514/2014, pokud jde o určení odpovědných orgánů a jejich řídicí a kontrolní povinnosti a o postavení a povinnosti auditních orgánů (C(2018)02857 - 2018/2705(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 16. května 2018

předáno příslušnému výboru: LIBE

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 29/2012, pokud jde o požadavky na některé údaje na etiketách olivového oleje (C(2018)02980 - 2018/2709(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 22. května 2018

předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy pro zajištění disciplíny při vypořádání (C(2018)03097 - 2018/2725(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 25. května 2018

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům, a kterým se opravuje dané nařízení v přenesené pravomoci (C(2018)03104 - 2018/2726(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 28. května 2018

předáno příslušnému výboru: EMPL

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí