Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 30. maj 2018 - Strasbourg

5. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring og berigtigelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/654 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 for så vidt angår tekniske og generelle krav vedrørende emissionsgrænser for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikkevejgående maskiner (C(2018)02473 - 2018/2708(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. maj 2018

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 for så vidt angår risikovurderinger i forbindelse med invasive ikkehjemmehørende arter (C(2018)02526 - 2018/2692(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30. april 2018

henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 med reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende kriterierne for udpegning af centrale kontaktpunkter for udstedere af elektroniske penge og udbydere af betalingstjenester og med bestemmelser vedrørende deres funktioner (C(2018)02716 - 2018/2701(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 7. maj 2018

henvist til kor. udv.: ECON, LIBE

- Kommissionens delegerede forordning om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen (C(2018)02794 - 2018/2704(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. maj 2018

henvist til kor. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1042/2014 af 25. juli 2014 om supplerende bestemmelser til forordning (EU) nr. 514/2014 med hensyn til udpegelsen af de ansvarlige myndigheder og disses forvaltnings- og kontrolopgaver og med hensyn til revisionsmyndighedernes status og forpligtelser (C(2018)02857 - 2018/2705(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. maj 2018

henvist til kor. udv. LIBE

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012 for så vidt angår kravene til visse oplysninger ved mærkning af olivenolie (C(2018)02980 - 2018/2709(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 22. maj 2018

henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende afviklingsdisciplin (C(2018)03097 - 2018/2725(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 25. maj 2018

henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2195 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår definitionen af standardskalaerne for enhedsomkostninger og faste beløb med henblik på Kommissionens refusion af udgifter til medlemsstaterne og om berigtigelse af nævnte delegerede forordning (C(2018)03104 - 2018/2726(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 28. maj 2018

henvist til kor. udv.: EMPL

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik