Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 30. svibnja 2018. - Strasbourg

5. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2017/654 o dopuni Uredbe (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu tehničkih i općih zahtjeva koji se odnose na granične vrijednosti emisija i homologaciju tipa za motore s unutarnjim izgaranjem u necestovnim pokretnim strojevima (C(2018)02473 - 2018/2708(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18. svibnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu procjena rizika u odnosu na invazivne strane vrste (C(2018)02526 - 2018/2692(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 30. travnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća regulatornim tehničkim standardima o kriterijima za imenovanje središnjih kontaktnih točaka za izdavatelje elektroničkog novca i pružatelje platnih usluga i pravilima o njihovim funkcijama (C(2018)02716 - 2018/2701(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 7. svibnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: ECON, LIBE

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni i ispravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (C(2018)02794 - 2018/2704(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 16. svibnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1042/2014 оd 25. srpnja 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 514/2014 u pogledu imenovanja odgovornih tijela te njihovih odgovornosti u vezi upravljanja i nadzora te u pogledu statusa i obveza revizorskih tijela (C(2018)02857 - 2018/2705(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 16. svibnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 29/2012 u pogledu zahtjeva za određene navode na oznakama za maslinovo ulje (C(2018)02980 - 2018/2709(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 22. svibnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije (EU) o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda o disciplini namire (C(2018)03097 - 2018/2725(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 25. svibnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2195 o dopuni Uredbe (EU) br. 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu, u pogledu definiranja standardnih veličina jediničnih troškova i paušalnih iznosa za izdatke koje Komisija nadoknađuje državama članicama i o ispravku te delegirane uredbe (C(2018)03104 - 2018/2726(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 28. svibnja 2018.

upućeno nadležnom odboru: EMPL

Posljednje ažuriranje: 24. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti