Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. május 30., Szerda - Strasbourg

5. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU)2016/1628európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó műszaki és általános követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU)2017/654felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról és helyesbítéséről (C(2018)02473 - 2018/2708(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. május 18.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatos kockázatértékelések tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)02526 - 2018/2692(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. április 30.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektronikuspénz-kibocsátók és a pénzforgalmi szolgáltatók központi kapcsolattartó pontjainak kijelölésével kapcsolatos kritériumokra vonatkozó szabályozástechnikai standardokkal és a központi kapcsolattartó pontok feladataira vonatkozó szabályokkal történő kiegészítéséről (C(2018)02716 - 2018/2701(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. május 7.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON, LIBE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU)2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról és helyesbítéséről (C(2018)02794 - 2018/2704(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. május 16.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 514/2014/EU rendeletnek a felelős hatóságok kijelölése, azoknak az irányítás és kontroll területére vonatkozó feladatai, valamint az ellenőrző hatóságok jogállása és kötelezettségei tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. július 25-i 1042/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról (C(2018)02857 - 2018/2705(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. május 16.

utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 29/2012/EU végrehajtási rendeletnek az olívaolaj címkézésén feltüntetendő egyes megjelölésekre vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról (C(2018)02980 - 2018/2709(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. május 22.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiegyenlítési fegyelemre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)03097 - 2018/2725(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. május 25.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendeletnek az átalányalapú egységköltségeknek és egyösszegű átalányoknak a tagállami kiadások Bizottság általi visszatérítése céljából való meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU)2015/2195felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról, valamint a felhatalmazáson alapuló rendelet helyesbítéséről (C(2018)03104 - 2018/2726(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. május 28.

utalva az illetékes bizottsághoz: EMPL

Utolsó frissítés: 2018. október 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat