Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 30 maja 2018 r. - Strasburg

5. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie zmiany isprostowania rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/654 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 odnośnie do wymogów technicznych iogólnych dotyczących wartości granicznych emisji ihomologacji typu wodniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (C(2018)02473 - 2018/2708(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 18 maja 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 wodniesieniu do ocen ryzyka związanych zinwazyjnymi gatunkami obcymi (C(2018)02526 - 2018/2692(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 kwietnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 oregulacyjne standardy techniczne dotyczące kryteriów wyznaczania centralnych punktów kontaktowych przez dostawców usług płatniczych oraz emitentów pieniądza elektronicznego oraz oprzepisy dotyczące funkcji pełnionych przez takie punkty (C(2018)02716 - 2018/2701(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 7 maja 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON, LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie zmiany isprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 wodniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (C(2018)02794 - 2018/2704(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 16 maja 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej (UE) nr 1042/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 514/2014 w odniesieniu do wyznaczenia organów odpowiedzialnych oraz ich obowiązków w dziedzinie zarządzania i kontroli, a także w odniesieniu do statusu i obowiązków organów audytowych (C(2018)02857 - 2018/2705(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 16 maja 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. LIBE

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 29/2012 wodniesieniu do wymogów dotyczących niektórych oznaczeń na etykiecie oliwy zoliwek (C(2018)02980 - 2018/2709(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 22 maja 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dyscypliny rozrachunku (C(2018)03097 - 2018/2725(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 25 maja 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2195 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 wsprawie Europejskiego Funduszu Społecznego wodniesieniu do definicji standardowych stawek jednostkowych ikwot ryczałtowych stosowanych wcelu refundacji przez Komisję wydatków poniesionych przez państwa członkowskie ipoprawiające to rozporządzenie delegowane (C(2018)03104 - 2018/2726(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 28 maja 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. EMPL

Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności