Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 30 mai 2018 - Strasbourg

5. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare și rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/654 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele tehnice și generale referitoare la limitele emisiilor și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră (C(2018)02473 - 2018/2708(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 mai 2018

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la evaluarea riscurilor în ceea ce privește speciile alogene invazive (C(2018)02526 - 2018/2692(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 30 aprilie 2018

retrimis comisiei competente: ENVI

- Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului cu standarde tehnice de reglementare privind criteriile pentru desemnarea punctelor centrale de contact pentru emitenții de monedă electronică și prestatorii de servicii de plată, precum și cu norme privind funcțiile acestora (C(2018)02716 - 2018/2701(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 7 mai 2018

retrimis comisiei competente: ECON, LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii (C(2018)02794 - 2018/2704(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 16 mai 2018

retrimis comisiei competente: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1042/2014 al Comisiei din 25 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la desemnarea și la responsabilitățile de gestionare și control ale autorităților responsabile și cu privire la statutul și la obligațiile autorităților de audit (C(2018)02857 - 2018/2705(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 16 mai 2018

retrimis comisiei competente: LIBE

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 29/2012 în ceea ce privește cerințele pentru anumite indicații de pe etichetele uleiului de măsline (C(2018)02980 - 2018/2709(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 22 mai 2018

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la disciplina în materie de decontare (C(2018)03097 - 2018/2725(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 25 mai 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul delegat (UE) …/... al Comisiei de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2195 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce privește definirea baremelor standard pentru costuri unitare și a sumelor forfetare pentru rambursarea cheltuielilor statelor membre de către Comisie (C(2018)03104 - 2018/2726(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 28 mai 2018

retrimis comisiei competente: EMPL

Ultima actualizare: 11 martie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate