Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 30. maj 2018 - Strasbourg

5. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2017/654 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1628 Evropskega parlamenta in Sveta glede tehničnih in splošnih zahtev v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij in homologacijo za motorje z notranjim zgorevanjem za necestno mobilno mehanizacijo (C(2018)02473 - 2018/2708(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 18. maja 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede ocen tveganja v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami (C(2018)02526 - 2018/2692(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. aprila 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z regulativnimi tehničnimi standardi o merilih za imenovanje osrednjih kontaktnih točk za izdajatelje elektronskega denarja in ponudnike plačilnih storitev ter pravili glede njihovih funkcij (C(2018)02716 - 2018/2701(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 7. maja 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON, LIBE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (C(2018)02794 - 2018/2704(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 16. maja 2018

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1042/2014 z dne 25. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z imenovanjem odgovornih organov, njihovimi odgovornostmi glede upravljanja in nadzora ter statusom in obveznostmi revizijskih organov (C(2018)02857 - 2018/2705(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 16. maja 2018

posredovano pristojnemu odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 29/2012 glede zahtev za nekatere navedbe pri označevanju oljčnega olja (C(2018)02980 - 2018/2709(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 22. maja 2018

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije (EU) o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o disciplini pri poravnavi (C(2018)03097 - 2018/2725(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 25. maja 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2195 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu v zvezi z opredelitvijo standardnih stroškov na enoto in pavšalnih zneskov za povračilo izdatkov državam članicam s strani Komisije ter o popravku navedene delegirane uredbe (C(2018)03104 - 2018/2726(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 28. maja 2018

posredovano pristojnemu odboru: EMPL

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov