Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 30. května 2018 - Štrasburk

7. Rozprava s premiérem Lucemburska Xavierem Bettelem o budoucnosti Evropy (rozprava)
CRE

Rozprava s premiérem Lucemburska Xavierem Bettelem o budoucnosti Evropy (2018/2622(RSP))

Předseda rozpravu uvedl krátkým prohlášením.

Vystoupili: Xavier Bettel (premiér Lucemburska) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Hans-Olaf Henkel za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL, Laura Agea za skupinu EFDD, Marcel de Graaff za skupinu ENF, a Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec.

Vystoupil Xavier Bettel.

Vystoupil Guy Verhofstadt, který požádal, aby předseda v poledne učinil prohlášení k zatčení finančníka Billa Browdera ve Španělsku.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elisabetta Gardini, Mady Delvaux, Mirosław Piotrowski, Ana Miranda, Martin Schirdewan, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Viviane Reding, Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Ruža Tomašić, Marisa Matias, Cristian-Silviu Buşoi, Arndt Kohn, Marijana Petir, José Blanco López, Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Salvatore Cicu, Ramón Jáuregui Atondo, Francis Zammit Dimech, Ana Gomes, Franck Proust, Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Maria Grapini, Seán Kelly, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar a Sophia in 't Veld.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Henna Virkkunen a Charles Goerens.

Vystoupil Xavier Bettel.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:40.)

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí