Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 30. mai 2018 - Strasbourg

7. Arutelu Luksemburgi peaministri Xavier Betteliga Euroopa tuleviku teemal (arutelu)
CRE

Arutelu Luksemburgi peaministri Xavier Betteliga Euroopa tuleviku teemal (2018/2622(RSP))

President tegi arutelu sissejuhatuseks lühikese avalduse.

Sõna võtsid Xavier Bettel (Luksemburgi peaminister) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Hans-Olaf Henkel fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel ja Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Xavier Bettel.

Sõna võttis Guy Verhofstadt, kes palus, et president teeks keskpäeval avalduse ärimehe Bill Browderi vahistamise teemal.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elisabetta Gardini, Mady Delvaux, Mirosław Piotrowski, Ana Miranda, Martin Schirdewan, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Viviane Reding, Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Ruža Tomašić, Marisa Matias, Cristian-Silviu Buşoi, Arndt Kohn, Marijana Petir, José Blanco López, Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Salvatore Cicu, Ramón Jáuregui Atondo, Francis Zammit Dimech, Ana Gomes, Franck Proust, Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Maria Grapini, Seán Kelly, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar ja Sophia in 't Veld.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Henna Virkkunen ja Charles Goerens.

Sõna võttis Xavier Bettel.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell11.40.)

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika