Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. május 30., Szerda - Strasbourg

7. Vita Európa jövőjéről Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnökkel (vita)
CRE

Vita Európa jövőjéről Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnökkel (2018/2622(RSP))

Az elnök rövid nyilatkozatot tesz a vita bevezetéseként.

Felszólal: Xavier Bettel (Luxemburg miniszterelnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke).

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hans-Olaf Henkel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcel de Graaff, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Lampros Fountoulis, független.

Felszólal: Xavier Bettel.

Felszólal: Guy Verhofstadt, aki arra kéri az elnököt, hogy az elnök délig bezárólag tegyen nyilatkozatot Bill Browder pénzügyi szereplő spanyolországi letartóztatásáról.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elisabetta Gardini, Mady Delvaux, Mirosław Piotrowski, Ana Miranda, Martin Schirdewan, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Viviane Reding, Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Ruža Tomašić, Marisa Matias, Cristian-Silviu Buşoi, Arndt Kohn, Marijana Petir, José Blanco López, Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Salvatore Cicu, Ramón Jáuregui Atondo, Francis Zammit Dimech, Ana Gomes, Franck Proust, Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Maria Grapini, Seán Kelly, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar és Sophia in 't Veld.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Henna Virkkunen és Charles Goerens.

Felszólal: Xavier Bettel.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 11.40--kor felfüggesztik.)

Utolsó frissítés: 2018. október 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat