Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 30 mai 2018 - Strasbourg

7. Dezbatere cu prim-ministrul Luxemburgului, Xavier Bettel, privind viitorul Europei (dezbatere)
CRE

Dezbatere cu prim-ministrul Luxemburgului, Xavier Bettel, privind viitorul Europei (2018/2622(RSP))

Președintele a făcut o scurtă declarație pentru a introduce dezbaterea.

Au intervenit: Xavier Bettel (prim-ministrul Luxemburgului) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei).

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, Hans-Olaf Henkel, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, și Lampros Fountoulis, neafiliat.

A intervenit Xavier Bettel.

A intervenit Guy Verhofstadt, care i-a solicitat Președintelui să facă o declarație la ora 12.00 cu privire la arestarea în Spania a finanțatorului Bill Browder.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elisabetta Gardini, Mady Delvaux, Mirosław Piotrowski, Ana Miranda, Martin Schirdewan, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Viviane Reding, Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Ruža Tomašić, Marisa Matias, Cristian-Silviu Buşoi, Arndt Kohn, Marijana Petir, José Blanco López, Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Salvatore Cicu, Ramón Jáuregui Atondo, Francis Zammit Dimech, Ana Gomes, Franck Proust, Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Maria Grapini, Seán Kelly, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar și Sophia in 't Veld.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Henna Virkkunen și Charles Goerens.

A intervenit Xavier Bettel.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 11.40.)

Ultima actualizare: 11 martie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate