Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 30. mája 2018 - Štrasburg

7. Diskusia s luxemburským predsedom vlády Xavierom Bettelom o budúcnosti Európy (rozprava)
CRE

Diskusia s luxemburským predsedom vlády Xavierom Bettelom o budúcnosti Európy (2018/2622(RSP))

Predseda predniesol krátke vyhlásenie na otvorenie rozpravy.

V rozprave vystúpili : Xavier Bettel (luxemburský predseda vlády) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Hans-Olaf Henkel v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Marcel de Graaff v mene skupiny ENF a Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Xavier Bettel.

V rozprave vystúpil Guy Verhofstadt, ktorý požiadal, aby predseda vydal na poludnie vyhlásenie o zatknutí finančníka Billa Browdera v Španielsku.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elisabetta Gardini, Mady Delvaux, Mirosław Piotrowski, Ana Miranda, Martin Schirdewan, Jiří Payne, Georgios Epitideios, Viviane Reding, Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Ruža Tomašić, Marisa Matias, Cristian-Silviu Buşoi, Arndt Kohn, Marijana Petir, José Blanco López, Sirpa Pietikäinen, Costas Mavrides, Salvatore Cicu, Ramón Jáuregui Atondo, Francis Zammit Dimech, Ana Gomes, Franck Proust, Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Maria Grapini, Seán Kelly, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar a Sophia in 't Veld.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Henna Virkkunen a Charles Goerens.

V rozprave vystúpil Xavier Bettel.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.40 h.)

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia