Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 30 май 2018 г. - Страсбург

12. Преговори преди първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)
CRE

Председателят съобщи, че не е получил искане от членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, относно решенията за започване на междуинституционални преговори, обявени в протокола от понеделник, 28 май 2018 г. (точка 12 от протокола от 28.5.2018 г).

Следователно комисиите LIBE, ECON и TRAN могат да започнат преговорите след изтичането на срока, посочен в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.

°
° ° °

Изказа се Richard Sulík относно провеждането на гласуването от вчера на тема командироването на работници във връзка с предоставянето на услуги (точка 7.10 от протокола от 29.5.2018 г) (Председателят припомни поставеното под въпрос гласуване и уточни, че то се е провело в съответствие с разпоредбите на член 59, параграф 4 от Правилника на дейността).

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност