Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2029(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0175/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0175/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 30/05/2018 - 13.1
CRE 30/05/2018 - 13.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0217

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

13.1. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία [COM(2018)0150 - C8-0039/2018- 2018/2029(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0217)

Παρεμβάσεις

Ο José Manuel Fernandes, πριν την ψηφοφορία, και η Danuta Jazłowiecka, σχετικά με την ερώτηση του Richard Sulík στην προηγούμενη παρέμβασή του (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.5.2018).

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου