Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2699(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0233/2018

Ingediende teksten :

B8-0233/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 30/05/2018 - 13.6

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0222

Notulen
Woensdag 30 mei 2018 - Straatsburg

13.6. Bezwaar op grond van artikel 106: genetisch gemodificeerde mais 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, en genetisch gemodificeerde mais die twee of drie van de afzonderlijke transformatiestappen 1507, 59122, MON 810 en NK603 (D056123) combineert (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de commissie ENVI overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, en genetisch gemodificeerde maissoorten die bestaan uit een combinatie van twee of drie van de events of het enkele event 1507, 59122, MON 810 en NK603, en tot intrekking van Beschikkingen 2009/815/EG, 2010/428/EU en 2010/432/EU ingevolge Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (D056123 ; 2018/2699(RSP)) (B8-0233/2018)- Verantwoordelijke leden: Bart Staes
Corapporteurs: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen en Valentinas Mazuronis

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0222)

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid