Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2699(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0233/2018

Texte depuse :

B8-0233/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 30/05/2018 - 13.6

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0222

Proces-verbal
Miercuri, 30 mai 2018 - Strasbourg

13.6. Obiecții exprimate în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și porumbul modificat genetic care combină două sau trei dintre evenimentele unice 1507, 59122, MON 810 și NK603 (D056123) (vot)

Propunere de rezoluție depusă de ENVI, în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele 1507, 59122, MON 810 și NK603, și de abrogare a Deciziilor 2009/815/CE, 2010/428/UE și 2010/432/UE în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (D056123 ; 2018/2699(RSP)) (B8-0233/2018)- Deputat responsabil: Bart Staes
Coraportori: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen și Valentinas Mazuronis

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptată (P8_TA(2018)0222)

Ultima actualizare: 11 martie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate