Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. május 30., Szerda - Strasbourg

13. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


13.1. Az EU Szolidaritási Alapjának a Görögországnak, Spanyolországnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevétele (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Görögországnak, Spanyolországnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozara irányuló javaslatról [COM(2018)0150 - C8-0039/2018- 2018/2029(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

(Az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0217)

Felszólalások

José Manuel Fernandes, a szavazás előtt, és Danuta Jazłowiecka, a Richard Sulík által az előző felszólalása során feltett kérdésről (2018.5.30-i jegyzőkönyv, 12. pont ).


13.2. 1/2018. számú költségvetés-módosítási tervezet, amely a Görögországnak, Spanyolországnak, Franciaországnak és Portugáliának szóló támogatás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló javaslatot kíséri (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó 1/2018. számú, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Görögországnak, Spanyolországnak, Franciaországnak és Portugáliának szóló támogatás céljából történő igénybevételéről szóló javaslatot kísérő költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról [08109/2018 - C8-0181/2018- 2018/2030(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0218)


13.3. Az EU-ban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1036 rendelet és az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1037 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2018)0219)


13.4. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (EGF/2018/000 TA 2018 - Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről (EGF/2018/000 TA 2018 - Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0165 - C8-0131/2018- 2018/2048(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

(Az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0220)


13.5. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A géntechnológiával módosított GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) kukorica (szavazás)

Állásfoglalási indítvány az ENVI bizottság által benyújtva, az eljárási szabályzat 106. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően, a géntechnológiával módosított GA21 (MON-ØØØ21-9) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezésének megújításáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D056125 ; 2018/2698(RSP)) (B8-0232/2018)- Illetékes képviselő: Bart Staes
Társelőadók: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen és Valentinas Mazuronis

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0221)


13.6. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 kukorica és az 1507, 59122, MON 810 és NK603 (D056123) genetikai eseményekből kettőt vagy hármat ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica (szavazás)

Állásfoglalási indítvány az ENVI bizottság által benyújtva, az eljárási szabályzat 106. cikke (2) és (3) bekezdésének megfelelően, a géntechnológiával módosított 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek, valamint a 1507, 59122, MON 810 és az NK603 genetikai eseményekből kettőt vagy hármat ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricák forgalomba hozatalának a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő engedélyezéséről és a 2009/815/EK, a 2010/428/EU és a 2010/432/EU határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D056123 ; 2018/2699(RSP)) (B8-0233/2018)- Illetékes képviselő: Bart Staes
Társelőadók: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen és Valentinas Mazuronis

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0222)


13.7. A halászati termékek uniós piacra jutási kritériumoknak való megfelelősége (szavazás)

Jelentés a halászati termékek uniós piacra jutási kritériumoknak való megfelelőségének megállapítására vonatkozó ellenőrző intézkedések végrehajtásáról [2017/2129(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0223)


13.8. Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője (szavazás)

Jelentés az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövőjéről [2018/2037(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0224)

Felszólalások

Miguel Viegas, a dokumentumok valamennyi nyelvi változatban való rendelkezésre állásáról (Az elnök tudomásul veszi), és Herbert Dorfmann (előadó), aki kéri a 170. bekezdésről (1. és 2. rész) tartott szavazás elektronikus ellenőrzését (Az elnök elvégezteti a kért ellenőrzést).


13.9. A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás értelmezése és végrehajtása (szavazás)

Jelentés a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás értelmezéséről és végrehajtásáról [2016/2018(INI)] - Jogi Bizottság - Alkotmányügyi Bizottság. Előadók: Pavel Svoboda és Richard Corbett (A8-0170/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0225)

Felszólalások

Pavel Svoboda (előadó) szóbeli módosításokat nyújtott be a 71. és 74. bekezdéshez, amelyeket elfogadnak.

Heidi Hautala szóbeli módosítást nyújtott be a 86. bekezdéshez, amelyet elfogadnak.


13.10. A 2021–2027. évi többéves pénzügyi keret és saját források (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0239/2018 és B8-0241/2018 (2018/2714(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0239/2018

Elfogadva. (P8_TA(2018)0226)

(A B8-0241/2018 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Nuno Melo, aki jelzi, hogy szavazógépe nem működik.


13.11. Líbia (szavazás)

Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, Líbiáról szóló ajánlásáról [2018/2017(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

AJÁNLÁSTERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2018)0227)


13.12. Éves jelentés a schengeni térség működéséről (szavazás)

Jelentés a schengeni térség működéséről szóló éves jelentésről [2017/2256(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0228)


13.13. A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok (szavazás)

Jelentés a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló 2012/29/EU irányelv végrehajtásáról [2016/2328(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadók: Teresa Jiménez-Becerril Barrio és Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0229)


13.14. Éves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról (szavazás)

Jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról szóló éves jelentésről [2017/2070(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0230)

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

Utolsó frissítés: 2018. október 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat