Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 30. května 2018 - Štrasburk

14. Vysvětlení hlasování
CRE

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

doporučení pro druhé čtení Christofer Fjellner - A8-0182/2018
Xabier Benito Ziluaga

zpráva Linnéa Engström - A8-0156/2018
Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Ana Miranda a Notis Marias

zpráva Herbert Dorfmann - A8-0178/2018
Igor Šoltes, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Seán Kelly a Dobromir Sośnierz

zpráva Pavel Svoboda a Richard Corbett - A8-0170/2018
Adam Szejnfeld a Andrejs Mamikins

Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje - B8-0231/2018
Jasenko Selimovic, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas, Petras Auštrevičius, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan a John Howarth

zpráva Pier Antonio Panzeri - A8-0159/2018
Jadwiga Wiśniewska

zpráva Carlos Coelho - A8-0160/2018
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Diane James, Notis Marias a Marek Jurek

zpráva Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Angelika Mlinar - A8-0168/2018
Monica Macovei, Urszula Krupa, Diane James a Jadwiga Wiśniewska

zpráva Tokia Saïfi - A8-0166/2018
Petras Auštrevičius a Andrejs Mamikins.

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí