Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 30. maj 2018 - Strasbourg

14. Stemmeforklaringer
CRE

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Indstilling ved andenbehandling: Christofer Fjellner - A8-0182/2018
Xabier Benito Ziluaga

Betænkning: Linnéa Engström - A8-0156/2018
Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Ana Miranda og Notis Marias

Betænkning: Herbert Dorfmann - A8-0178/2018
Igor Šoltes, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Seán Kelly og Dobromir Sośnierz

Betænkning: Pavel Svoboda og Richard Corbett - A8-0170/2018
Adam Szejnfeld og Andrejs Mamikins

Den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter - B8-0231/2018
Jasenko Selimovic, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas, Petras Auštrevičius, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan og John Howarth

Betænkning: Pier Antonio Panzeri - A8-0159/2018
Jadwiga Wiśniewska

Betænkning: Carlos Coelho - A8-0160/2018
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Diane James, Notis Marias og Marek Jurek

Betænkning: Teresa Jiménez-Becerril Barrio og Angelika Mlinar - A8-0168/2018
Monica Macovei, Urszula Krupa, Diane James og Jadwiga Wiśniewska

Betænkning: Tokia Saïfi - A8-0166/2018
Petras Auštrevičius og Andrejs Mamikins.

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik