Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 30. mai 2018 - Strasbourg

14. Selgitused hääletuse kohta
Istungi stenogramm

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Soovitus teisele lugemisele Christofer Fjellner - A8-0182/2018
Xabier Benito Ziluaga

Raport: Linnéa Engström - A8-0156/2018
Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Ana Miranda ja Notis Marias

Raport: Herbert Dorfmann - A8-0178/2018
Igor Šoltes, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Seán Kelly ja Dobromir Sośnierz

Raport: Pavel Svoboda ja Richard Corbett - A8-0170/2018
Adam Szejnfeld ja Andrejs Mamikins

2021.–2027. aasta mitmeaastane finantsraamistik ja omavahendid - B8-0231/2018
Jasenko Selimovic, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas, Petras Auštrevičius, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan ja John Howarth

Raport: Pier Antonio Panzeri - A8-0159/2018
Jadwiga Wiśniewska

Raport: Carlos Coelho - A8-0160/2018
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Diane James, Notis Marias ja Marek Jurek

Raport: Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Angelika Mlinar - A8-0168/2018
Monica Macovei, Urszula Krupa, Diane James ja Jadwiga Wiśniewska

Raport: Tokia Saïfi - A8-0166/2018
Petras Auštrevičius ja Andrejs Mamikins.

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika