Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 30. toukokuuta 2018 - Strasbourg

14. Äänestysselitykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus toiseen käsittelyyn: Christofer Fjellner - A8-0182/2018
Xabier Benito Ziluaga

Mietintö Linnéa Engström - A8-0156/2018
Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Ana Miranda ja Notis Marias

Mietintö Herbert Dorfmann - A8-0178/2018
Igor Šoltes, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Seán Kelly ja Dobromir Sośnierz

Mietintö Pavel Svoboda ja Richard Corbett - A8-0170/2018
Adam Szejnfeld ja Andrejs Mamikins

Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat - B8-0231/2018
Jasenko Selimovic, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas, Petras Auštrevičius, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan ja John Howarth

Mietintö Pier Antonio Panzeri - A8-0159/2018
Jadwiga Wiśniewska

Mietintö Carlos Coelho - A8-0160/2018
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Diane James, Notis Marias ja Marek Jurek

Mietintö Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Angelika Mlinar - A8-0168/2018
Monica Macovei, Urszula Krupa, Diane James ja Jadwiga Wiśniewska

Mietintö Tokia Saïfi - A8-0166/2018
Petras Auštrevičius ja Andrejs Mamikins.

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö