Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. gegužės 30 d. - Strasbūras

14. Paaiškinimai dėl balsavimo
Stenograma

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Rekomendacija antrajam svarstymui Christofer Fjellner - A8-0182/2018
Xabier Benito Ziluaga

Pranešimas: Linnéa Engström - A8-0156/2018
Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Ana Miranda ir Notis Marias

Pranešimas: Herbert Dorfmann - A8-0178/2018
Igor Šoltes, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Seán Kelly ir Dobromir Sośnierz

Pranešimas: Pavel Svoboda ir Richard Corbett - A8-0170/2018
Adam Szejnfeld ir Andrejs Mamikins

2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai - B8-0231/2018
Jasenko Selimovic, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas, Petras Auštrevičius, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan ir John Howarth

Pranešimas: Pier Antonio Panzeri - A8-0159/2018
Jadwiga Wiśniewska

Pranešimas: Carlos Coelho - A8-0160/2018
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Diane James, Notis Marias ir Marek Jurek

Pranešimas: Teresa Jiménez-Becerril Barrio ir Angelika Mlinar - A8-0168/2018
Monica Macovei, Urszula Krupa, Diane James ir Jadwiga Wiśniewska

Pranešimas: Tokia Saïfi - A8-0166/2018
Petras Auštrevičius ir Andrejs Mamikins.

Atnaujinta: 2018 m. spalio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika