Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 30. maijs - Strasbūra

14. Balsojumu skaidrojumi
Stenogramma

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Christofer Fjellner ieteikums otrajam lasījumam - A8-0182/2018
Xabier Benito Ziluaga

Linnéa Engström ziņojums - A8-0156/2018
Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Ana Miranda un Notis Marias

Herbert Dorfmann ziņojums - A8-0178/2018
Igor Šoltes, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Seán Kelly un Dobromir Sośnierz

Pavel Svoboda un Richard Corbett ziņojums - A8-0170/2018
Adam Szejnfeld un Andrejs Mamikins

Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi - B8-0231/2018
Jasenko Selimovic, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas, Petras Auštrevičius, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan un John Howarth

Pier Antonio Panzeri ziņojums - A8-0159/2018
Jadwiga Wiśniewska

Carlos Coelho ziņojums - A8-0160/2018
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Diane James, Notis Marias un Marek Jurek

Teresa Jiménez-Becerril Barrio un Angelika Mlinar ziņojums - A8-0168/2018
Monica Macovei, Urszula Krupa, Diane James un Jadwiga Wiśniewska

Tokia Saïfi ziņojums - A8-0166/2018
Petras Auštrevičius un Andrejs Mamikins

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika