Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 30 mai 2018 - Strasbourg

14. Explicații privind votul
CRE

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Recomandare pentru a doua lectură Christofer Fjellner - A8-0182/2018
Xabier Benito Ziluaga

Raportul Linnéa Engström - A8-0156/2018
Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Ana Miranda și Notis Marias

Raportul Herbert Dorfmann - A8-0178/2018
Igor Šoltes, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Andrejs Mamikins, Seán Kelly și Dobromir Sośnierz

Raportul Pavel Svoboda și Richard Corbett - A8-0170/2018
Adam Szejnfeld și Andrejs Mamikins

Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii - B8-0231/2018
Jasenko Selimovic, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miguel Viegas, Petras Auštrevičius, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Marek Jurek, Luke Ming Flanagan și John Howarth

Raportul Pier Antonio Panzeri - A8-0159/2018
Jadwiga Wiśniewska

Raportul Carlos Coelho - A8-0160/2018
Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Diane James, Notis Marias și Marek Jurek

Raportul Teresa Jiménez-Becerril Barrio și Angelika Mlinar - A8-0168/2018
Monica Macovei, Urszula Krupa, Diane James și Jadwiga Wiśniewska

Raportul Tokia Saïfi - A8-0166/2018
Petras Auštrevičius și Andrejs Mamikins.

Ultima actualizare: 11 martie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate