Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 30 maj 2018 - Strasbourg

18. Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen) (godkännande)

Talmannen tillkännagav att han inte mottagit någon begäran från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att hålla omröstning om en begäran om att höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och be den avge ett yttrande om situationen för romska kvinnor, som tillkännagavs i protokollet från tisdagen den 29 maj 2018 (punkt 12 i protokollet av den 29.5.2018).

Denna begäran ansågs därför i enlighet med artikel 137.2 i arbetsordningen godkänd.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy