Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 30 май 2018 г. - Страсбург

19. Ценностите на ЕС и разпространението на корупцията и престъпността чрез т.нар. „златни визи“ (разискване по актуални въпроси)
CRE

Ценностите на ЕС и разпространението на корупцията и престъпността чрез т.нар. „златни визи“ (2018/2676(RSP))

Изказаха се: Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) и Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Roberta Metsola, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Roberts Zīle, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Matt Carthy, от името на групата GUE/NGL, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Diane James, независим член на ЕП, Dariusz Rosati, Josef Weidenholzer, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Raymond Finch, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Nuno Melo, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Alfred Sant, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ernest Urtasun, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Tom Vandenkendelaere и Juan Fernando López Aguilar.

(Заседанието беше прекъснато в 16:06 ч. вследствие на пожарна аларма.)

(Продължение на разискването: вж. точка 21 от протокола от 30.5.2018 г.)

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност