Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 30 mei 2018 - Straatsburg

19. Waarden van de EU en verspreiding van corruptie en misdaad door middel van gouden visa (actualiteitendebat)
CRE

Waarden van de EU en verspreiding van corruptie en misdaad door middel van gouden visa (2018/2676(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Matt Carthy, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Diane James, niet-fractiegebonden lid, Dariusz Rosati, Josef Weidenholzer, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Raymond Finch, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Nuno Melo, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Alfred Sant, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ernest Urtasun, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Tom Vandenkendelaere en Juan Fernando López Aguilar.

(De vergadering wordt om 16.06 uur onderbroken als gevolg van een brandalarm.)

(Vervolg van het debat: zie punt 21 van de notulen van 30.5.2018)

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid