Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 30 maja 2018 r. - Strasburg

19. Wartości UE a szerzenie się korupcji i przestępczości w związku ze „złotymi wizami” (debata na aktualny temat)
CRE

Wartości UE a szerzenie się korupcji i przestępczości w związku ze „złotymi wizami” (2018/2676(RSP))

Głos zabrali Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Roberts Zīle w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Matt Carthy w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Diane James niezrzeszona, Dariusz Rosati, Josef Weidenholzer, Bernd Lucke, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Raymond Finch, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Nuno Melo, Péter Niedermüller, Monica Macovei, Gérard Deprez, Eva Joly, Luděk Niedermayer, Alfred Sant, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ernest Urtasun, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Ruža Tomašić, Tom Vandenkendelaere i Juan Fernando López Aguilar.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 16.06 w związku z alarmem pożarowym.)

(Ciąg dalszy debaty: patrz pkt 21 protokołu z dnia 30.5.2018)

Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności