Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0309(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0180/2018

Внесени текстове :

A8-0180/2018

Разисквания :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Гласувания :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Обяснение на вота
PV 12/02/2019 - 9.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

Протокол
Сряда, 30 май 2018 г. - Страсбург

22. Механизъм за гражданска защита на Съюза (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Elisabetta Gardini представи доклада.

Изказа се Željana Zovko (докладчик по становището на комисията DEVE).

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Изказаха се: José Manuel Fernandes (докладчик по становището на комисията BUDG), Daniel Buda (докладчик по становището на комисията REGI), Angelika Mlinar (докладчик по становището на комисията FEMM), Pilar Ayuso, от името на групата PPE, Nikos Androulakis, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Estefanía Torres Martínez, от името на групата GUE/NGL, Franz Obermayr, от името на групата ENF, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Lukas Mandl, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Franz Obermayr, Soledad Cabezón Ruiz, João Ferreira, Cláudia Monteiro de Aguiar, Enrique Guerrero Salom, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues и Paulo Rangel.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini и Takis Hadjigeorgiou.

Изказа се Christos Stylianides.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказа се Elisabetta Gardini.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 от протокола от 31.5.2018 г.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност