Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0309(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0180/2018

Indgivne tekster :

A8-0180/2018

Forhandlinger :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Afstemninger :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Stemmeforklaringer
PV 12/02/2019 - 9.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

Protokol
Onsdag den 30. maj 2018 - Strasbourg

22. En EU-civilbeskyttelsesmekanisme (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Elisabetta Gardini forelagde betænkningen.

Indlæg af Željana Zovko (ordfører for udtalelse fra DEVE).

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Talere: José Manuel Fernandes (ordfører for udtalelse fra BUDG), Daniel Buda (ordfører for udtalelse fra REGI), Angelika Mlinar (ordfører for udtalelse fra FEMM), Pilar Ayuso for PPE-Gruppen, Nikos Androulakis for S&D-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Estefanía Torres Martínez for GUE/NGL-Gruppen, Franz Obermayr for ENF-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Lukas Mandl, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Franz Obermayr, Soledad Cabezón Ruiz, João Ferreira, Cláudia Monteiro de Aguiar, Enrique Guerrero Salom, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues og Paulo Rangel.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini og Takis Hadjigeorgiou.

Indlæg af Christos Stylianides.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Indlæg af Elisabetta Gardini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.6 i protokollen af 31.5.2018.

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik