Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0309(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0180/2018

Teksty złożone :

A8-0180/2018

Debaty :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Głosowanie :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Wyjaśnienia do głosowania
PV 12/02/2019 - 9.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

Protokół
Środa, 30 maja 2018 r. - Strasburg

22. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Elisabetta Gardini przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Željana Zovko (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE).

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Głos zabrali: José Manuel Fernandes (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Daniel Buda (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Angelika Mlinar (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Pilar Ayuso w imieniu grupy PPE, Nikos Androulakis w imieniu grupy S&D, Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Estefanía Torres Martínez w imieniu grupy GUE/NGL, Franz Obermayr w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Lukas Mandl, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Franza Obermayra, Soledad Cabezón Ruiz, João Ferreira, Cláudia Monteiro de Aguiar, Enrique Guerrero Salom, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues i Paulo Rangel.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini i Takis Hadjigeorgiou.

Głos zabrał Christos Stylianides.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Elisabetta Gardini.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 31.5.2018.

Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności