Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0309(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0180/2018

Ingivna texter :

A8-0180/2018

Debatter :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Omröstningar :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Röstförklaringar
PV 12/02/2019 - 9.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

Protokoll
Onsdagen den 30 maj 2018 - Strasbourg

22. En civilskyddsmekanism för unionen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen [COM(2017)0772 - C8-0409/2017- 2017/0309(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Elisabetta Gardini redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Željana Zovko (föredragande av yttrande från utskottet DEVE).

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: José Manuel Fernandes (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Daniel Buda (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Angelika Mlinar (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Pilar Ayuso för PPE-gruppen, Nikos Androulakis för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Estefanía Torres Martínez för GUE/NGL-gruppen, Franz Obermayr för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Lukas Mandl, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Franz Obermayr, Soledad Cabezón Ruiz, João Ferreira, Cláudia Monteiro de Aguiar, Enrique Guerrero Salom, Bogdan Brunon Wenta, Liliana Rodrigues och Paulo Rangel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini och Takis Hadjigeorgiou.

Talare: Christos Stylianides.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Elisabetta Gardini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 31.5.2018.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy