Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2064(INL)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0155/2018

Ingivna texter :

A8-0155/2018

Debatter :

PV 30/05/2018 - 23
CRE 30/05/2018 - 23

Omröstningar :

PV 31/05/2018 - 7.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0235

Protokoll
Onsdagen den 30 maj 2018 - Strasbourg

23. Manipulering av vägmätare i motorfordon: översyn av EU:s rättsliga ramar (debatt)
CRE

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om manipulering av vägmätare i motorfordon: översyn av EU:s rättsliga ramar [2017/2064(INL)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

Ismail Ertug redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Georges Bach för PPE-gruppen, Claudia Țapardel för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Dominique Riquet för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bogdan Andrzej Zdrojewski, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, André Elissen för ENF-gruppen, Deirdre Clune, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Jill Seymour, Andor Deli, Olga Sehnalová, Peter van Dalen, Daniela Aiuto, Markus Ferber, Răzvan Popa, Henna Virkkunen, Eva Maydell och Adam Szejnfeld.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Francis Zammit Dimech, Maria Grapini, Notis Marias och Takis Hadjigeorgiou.

Talare: Violeta Bulc och Ismail Ertug.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 31.5.2018.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy