Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2551(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000027/2018

Внесени текстове :

O-000027/2018 (B8-0023/2018)

Разисквания :

PV 30/05/2018 - 24
CRE 30/05/2018 - 24

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 30 май 2018 г. - Страсбург

24. Разширяване на приложното поле на глава I от Регламент "Брюксел IIa" с цел включване на регистрираните партньорства (преработен текст) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор (O-000027/2018) зададен от Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на комисията JURI, към Комисията: Разширяване на приложното поле на глава I от Регламент "Брюксел IIa" с цел включване на регистрираните партньорства (преработен текст) (B8-0023/2018)

Evelyne Gebhardt (заместник на автора) разви въпроса.

Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса.

Изказаха се: Rosa Estaràs Ferragut, от името на групата PPE, Daniele Viotti, от името на групата S&D, Marek Jurek, от името на групата ECR, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Jytte Guteland и Terry Reintke.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Maria Grapini, Takis Hadjigeorgiou и Anna Záborská.

Изказа се Andrus Ansip.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност