Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2551(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000027/2018

Ingivna texter :

O-000027/2018 (B8-0023/2018)

Debatter :

PV 30/05/2018 - 24
CRE 30/05/2018 - 24

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 30 maj 2018 - Strasbourg

24. Utvidgning av tillämpningsområdet för kapitel I i Bryssel IIa-förordningen till registrerade partnerskap (omarbetning) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000027/2018) från Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, för utskottet JURI, till kommissionen: Utvidgning av tillämpningsområdet för kapitel I i Bryssel IIa-förordningen till registrerade partnerskap (omarbetning) (B8-0023/2018)

Evelyne Gebhardt (föredragandens ställföreträdande) utvecklade frågan.

Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Rosa Estaràs Ferragut för PPE-gruppen, Daniele Viotti för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Jytte Guteland och Terry Reintke.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Maria Grapini, Takis Hadjigeorgiou och Anna Záborská.

Talare: Andrus Ansip.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy